Tìm giáo viên dạy kèm bé chậm nói, chậm phát triển tại Tân Uyên, Bình Dương
Mã lớp: 16798

Trẻ chậm nói, chậm phát triển cần giáo viên chuyên ngành dạy kèm

 • Tạo lúc: 12:23 08.09.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 17h đến 18h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói
  • Trẻ chậm phát triển098 707 5826