Tìm thầy giáo dạy đàn guitar cho con
Mã lớp: 68

 • Học phí : 200,000/Giờ

gia su tot nghiep nhac vien hcm

 • Tạo lúc: 00:44 11.09.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: Lê văn lươ (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2: 0h đến 13h, 15h, 18h, 20h đến 23h
  • Thứ 3: 0h, 3h đến 6h, 8h đến 12h, 16h đến 17h, 19h đến 23h
  • Thứ 4: 1h, 3h đến 6h, 8h đến 16h, 18h đến 22h
  • Thứ 5: 0h đến 1h, 6h đến 8h, 12h đến 13h, 15h đến 20h, 22h đến 23h
  • Thứ 6: 9h đến 11h, 14h đến 15h, 17h đến 19h, 22h
  • Thứ 7: 0h, 3h, 8h đến 9h, 13h đến 23h
 • Môn học:
  • Tiếng Pháp DELF B1098 707 5826