Cần gia sư môn Guitar tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 14033 Xem thêm

Học phí : 150,000/Buổi

học viên 35 tuổi, học viên học guitar đệm hát, ưu tiên học tại nhà của gia sư

 • Tạo lúc: 19:19 24.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: phường Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar

Cần gia sư môn Rèn chữ tại phường 3, Vũng Tàu
Mã lớp: 13957 Xem thêm

Học phí : 150,000/Buổi

Bé học lớp 6, viết chữ xấu, bé có thể học online

 • Tạo lúc: 08:20 23.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trương Định, phường 3, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Chủ nhật: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Rèn chữ

Cần gia sư môn Organ tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13987 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

Học viên 50 tuổi học Organ đệm hát, học viên đã biết cơ bản, gần nhà thờ Nam Đình

 • Tạo lúc: 13:22 17.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường 30 tháng 4, Phường 12, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Đàn Organ

Cần gia sư môn Violin tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13977 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

học viên rảnh nguyên ngày, học viên đã học được 2 năm

 • Tạo lúc: 11:36 16.11.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: chung cư 21 tầng, phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Đàn Violin

Cần gia sư môn đàn Tranh tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13738 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

học viên 60 tuổi, rảnh nguyên ngày, học trực tiếp học phí 300k/buổi/60phut

 • Tạo lúc: 13:54 21.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đồ Chiểu, phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Việt Nam

Cần gia sư môn Piano tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13469 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

Bé 9 tuổi đã học 2 năm, học viên chỉ học trực tiếp, ko học Online

 • Tạo lúc: 15:49 18.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lê Lợi, phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 4, Thứ 6: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Đàn Piano

Cần gia sư môn Harmonica tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13455 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học từ cơ bản, ngày 23/7 bắt đầu học

 • Tạo lúc: 09:06 03.07.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 4 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica

Tìm gia sư lập trình VBA tại Vũng Tàu
Mã lớp: 13406 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học viên muốn học trực tiếp

 • Tạo lúc: 22:26 25.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Cao Vân, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 7h đến 10h
 • Môn học:
  • Lập trình VBA

Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12559 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

học để hát nhà thờ, học bên đạo tin lành, học để hát tốt hơn, luyện thanh

 • Tạo lúc: 16:43 22.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 6 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc

Cần gia sư môn nhảy sexy dance tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13388 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

 • Tạo lúc: 16:22 22.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 6: 16h đến 17h
 • Môn học:
  • Nhảy Sexy Dance

Cần gia sư môn Trống Jazz tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12923 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

bé 9 tuổi, rảnh nguyên ngày

 • Tạo lúc: 09:56 22.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Trống Jazz

Cần gia sư môn Piano tại Phường 10, Vũng Tàu
Mã lớp: 13351 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

Bé 5 tuổi, 7 tuổi, mỗi bé học 45 phút

 • Tạo lúc: 10:57 18.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Cư Bình An, Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Đàn Piano
098 707 5826