Cần gia sư môn Tiếng Việt cho người Trung Quốc tại Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 13186 Xem thêm

Học phí : 350,000/Buổi

học viên là người Trung Quốc, giao tiếp bằng Tiếng Trung, học Tiếng Việt

 • Tạo lúc: 10:50 09.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Quốc lộ 55, Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt cho người nước ngoài

Cần gia sư môn Đàn Tranh Việt Nam tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12823 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

bé 7 tuổi, gần tượng đài dầu khí

 • Tạo lúc: 15:59 22.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, phường 8, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Việt Nam

Cần gia sư môn trống Jazz tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng
Mã lớp: 13062 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

Bé học lớp 7

 • Tạo lúc: 10:47 18.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Ngô Đức Kế, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Trống Jazz

Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12559 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

học để hát nhà thờ

 • Tạo lúc: 22:27 10.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 6 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 20h đến 21h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc

Cần gia sư môn Cờ Vua tại phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12921 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

bé lớp 3, lớp 5, học thứ 2: 19h30, thứ 7: sáng 9h00, 9h30

 • Tạo lúc: 10:32 06.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Cờ Vua

Cần gia sư môn Guitar tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12906 Xem thêm

Học phí : 180,000/Buổi

học guitar đệm hát

 • Tạo lúc: 10:09 04.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar

Cần gia sư môn Tiếng Hàn tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10228 Xem thêm

Học phí : 300,000/Buổi

bé 8 tuổi, yêu cầu giáo viên là người Hàn

 • Tạo lúc: 14:55 03.05.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: - DIC PHOENIX VUNG TAU, Nguyễn An Ninh, Vung tau City, Vietnam, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
  • Thứ 7: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Tiếng Hàn

Cần gia sư môn Lập Trình C# tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12748 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học viên 30 tuổi, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 15:59 18.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: tổ 7, Hải Sơn, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Lập trình

Cần gia sư môn Guitar tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12647 Xem thêm

Học phí : 1,200,000/Tháng

học viên 31 tuổi, học đệm hát cơ bản

 • Tạo lúc: 20:27 12.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Thiền Viện Phật Quang, đường số 11, xã Tân Hưng, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 15h đến 16h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar

Cần gia sư môn Tiếng Nga tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12582 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học viên 35 tuổi,

 • Tạo lúc: 08:59 08.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: khu 5 tầng, phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Nga

Cần gia sư môn Piano tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12520 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

Học viên 50 tuổi

 • Tạo lúc: 11:05 02.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Văn Cừ, phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4: 8h đến 9h
 • Môn học:
  • Đàn Piano

Cần gia sư môn lập trình Java tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10924 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học viên 26 tuổi học từ cơ bản, học viên chỉ muốn học trực tiếp

 • Tạo lúc: 09:51 13.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình Java
098 707 5826