Cần gia sư môn Tiếng Đức tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10607 Xem thêm

Học phí : 350,000/Buổi

 • Tạo lúc: 15:54 09.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Chung cư Dic phoenix B, phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 18h đến 22h
  • Thứ 3, Thứ 5: 14h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Đức

Cần gia sư môn Toán, Lý lớp 6 tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12177 Xem thêm

Học phí : 1,500,000/Tháng

 • Tạo lúc: 14:13 09.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 4, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Báo bài
  • Lý lớp 7
  • Toán lớp 6

Cần gia sư môn Tiếng Anh giao tiếp tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12162 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

ngay ngã tư Trương Công Định và Nguyễn An Ninh, học viên học cơ bản, muốn học để giao tiếp trong công việc, học viên là bên lĩnh vực máy tính

 • Tạo lúc: 15:59 08.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trương Công Định, phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh Giao tiếp

Cần gia sư môn Piano tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12083 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học viên 16 tuổi bé đã học qua cơ bản, muốn học Piano đệm hát

 • Tạo lúc: 14:26 03.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phạm Hồng Thái, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5: 8h đến 9h
  • Thứ 6: 9h đến 10h
 • Môn học:
  • Đàn Piano

Cần gia sư cho bé chậm nói tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12007 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

bé 3,5 tuổi

 • Tạo lúc: 17:05 27.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hùng Vương, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 20h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói

Cần gia sư môn Toán lớp 9 tại Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11928 Xem thêm

Học phí : 150,000/Buổi

 • Tạo lúc: 14:22 23.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Định, phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 9

Cần gia sư môn Cờ Tướng tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11894 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

Bé 9 tuổi, học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 18:30 21.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Cờ Tướng

Cần gia sư môn Toán, Lý, Hóa lớp 11 tại Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11871 Xem thêm

Học phí : 2,800,000/Tháng

học sinh trường Bà Rịa

 • Tạo lúc: 14:20 19.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Chợ Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tân Ninh, Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Hóa lớp 11
  • Lý lớp 11
  • Toán lớp 11

Cần gia sư môn hát Karaoke tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11130 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

 • Tạo lúc: 12:19 27.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hẻm 808 Đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 12h, 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc

Cần gia sư môn nhảy Shuffle tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11680 Xem thêm

Học phí : 3,500,000/Tuần

chỉ học 1 tuần để diễn

 • Tạo lúc: 15:42 14.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi
 • 2 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Nhảy hiện đại (Dance)

Cần gia sư cho bé 28 tháng chậm nói tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 11618 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

 • Tạo lúc: 07:36 13.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: trường mầm non Hòa Hưng, Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 19h
 • Môn học:
  • Trẻ chậm nói

Cần gia sư môn thanh nhạc tại Vũng Tàu
Mã lớp: 11491 Xem thêm

Học phí : 400,000/Buổi

Học viên 50 tuổi, học để hát cho hay, ngày 9/1 bắt đầu học, thứ 234567: 15h30

 • Tạo lúc: 10:28 02.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 4 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hoàng Văn Thụ, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Thanh nhạc
098 707 5826