Tìm gia sư môn Toán lớp 11 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 722 Xem thêm

Học phí : 1,200,000/Tháng

 • Tạo lúc: 10:38 25.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Vi Ba, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 11

Tìm gia sư môn Toán lớp 7 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 723 Xem thêm

Học phí : 1,000,000/Tháng

 • Tạo lúc: 10:38 25.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: 61/18 đường 30/4, phường Thắng, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 14h đến 18h
  • Chủ nhật: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Toán lớp 7

Tìm gia sư kèm bài cho bé lớp 1 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 799 Xem thêm

Học phí : 2,000,000/Tháng

học sinh khá,

 • Tạo lúc: 18:29 22.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn An Ninh, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Chủ nhật: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Báo bài

Tìm gia sư môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 708 Xem thêm

Học phí : 2,000,000/Tháng

 • Tạo lúc: 20:48 14.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1

Tìm gia sư môn Tiếng Anh giao Tiếp tại Vũng Tàu
Mã lớp: 702 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

học tại quán nước , học khoảng 1 tuần để đi công việc nước ngoài , sáng học 1 tiếng( 200k), tối học 2 tiếng (250k)

 • Tạo lúc: 11:36 14.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 6h đến 7h, 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh Giao tiếp

Tìm gia sư môn Tiếng Việt cho bé chuẩn bị vào lớp 1 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 693 Xem thêm

Học phí : 1,000,000/Tháng

cháu tên Ngô Kỳ Nam

 • Tạo lúc: 18:45 13.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4: 20h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1

Tìm gia sư cho bé 5 tuổi tại Vũng Tàu
Mã lớp: 685 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

tăng động, giảm chú ý , rảnh các ngày 19h30,

 • Tạo lúc: 14:14 13.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Du, phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Trẻ chậm phát triển

Tìm gia sư môn Tiếng Anh tại Vũng Tàu
Mã lớp: 647 Xem thêm

Học phí : 2,000,000/Tháng

học sinh trường Kim Đồng học yếu Tiếng Anh

 • Tạo lúc: 16:57 09.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 11h, 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 8

Tìm gia sư môn Vật Lý lớp 11 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 617 Xem thêm

Học phí : 250,000/Buổi

thứ 5, 7: 19h30

 • Tạo lúc: 09:56 07.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: chung cư 21 tầng, Trương Văn Bang, phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Lý lớp 11

Tìm gia sư môn Toán, Tiếng Việt cho 2 bé lớp 3, lớp 1 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 577 Xem thêm

Học phí : 1,500,000/Tháng

Bé đang học trường song ngữ , thứ 2,4,6: 19h00

 • Tạo lúc: 12:49 04.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán Lớp 1
  • Toán lớp 3

Tìm gia sư môn Lý lớp 10 tại Vũng Tàu
Mã lớp: 526 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

học yếu môn Lý

 • Tạo lúc: 12:38 30.10.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Lạc Long Quân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Lý Lớp 10

Tìm gia sư môn Toán lớp 9 tại Bà Rịa Vũng Tàu
Mã lớp: 503 Xem thêm

Học phí : 200,000/Buổi

học sinh trường Quang Trung, bé học tốt

 • Tạo lúc: 10:09 28.10.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường số 31, Quảng Tây, Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 9
098 707 5826