Anh Nhi

Tạo yêu cầu

Anh Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 19102001
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Quận Thanh Khê, Quận Cẩm Lệ

Sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế Đà Nẵng , có kinh nghiệm trong việc chơi với trẻ , và giao tiếp với trẻ em chậm nói , thời gian linh hoạt có thể đổi buổi nếu giá đình bận việc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985