Bạch Mai Tuyết Như

Tạo yêu cầu

Bạch Mai Tuyết Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lập trình C, C++, C#, Lập trình Pascal, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Là sinh viên học vượt tốt nghiệp loại giỏi được nhận bằng khen của Đại học Khoa học Tự nhiên khoa Công nghệ thông tin, có học bổng từng học kỳ trong suốt quá trình học đại học. Thành tích học cấp ba: giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B của tỉnh Long An năm 2012, giải ba học sinh giỏi máy tính bỏ túi cấp tỉnh (Long An), là học sinh giỏi 12 năm liền.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985