Bùi duy Đạt

Tạo yêu cầu

Bùi duy Đạt

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Cà Mau
  • Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 5
  • Thành Phố Cà Mau

Đang là sinh viên năm 3 trường Luật. Thích được kèm cho các bé học sinh cấp 1. Có thể dạy được tất cả các môn cấp 1.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985