Bùi Hoàng Hiệp

Tạo yêu cầu

Bùi Hoàng Hiệp

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Đàn Guitar
  • Quận Hà Đông

Là sinh viên năm cuối trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông Hà Nội.
Sinh năm: 1998
Ưu điểm:
Tính cách vui vẻ, hoà đồng.
Cách dạy ngắn gọn, dễ hiểu, thiên về thực hành nhiều hơn lý thuyết.
Có thể chia sẻ kiến thức về nhiều lĩnh vực.
Luôn luôn đúng giờ.
Nhược điểm:
Quá hiền (không hợp dạy những bạn trẻ quá hiếu động)
Sở thích:
Âm nhạc (chơi guitar)
Đọc sách
Thích tìm hiểu về Lịch sử, Văn học...


Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985