Bùi Huy Hoàng

Tạo yêu cầu

Bùi Huy Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Bóng bàn, Võ Thuật, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Lập trình C, C++, C#, Lập trình ASP.NET, Lập trình web PHP, Lập trình SQL, Tin học văn phòng, Mỹ Thuật, Báo bài, online, Tiếng Anh online, Lập trình online
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 4, Quận 5, Quận 7

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985