Bùi Lê Thảo Vy

Tạo yêu cầu

Bùi Lê Thảo Vy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Sinh viên năm 1 trường Đại Học Sài Gòn
Kinh e dạy dưới 1 năm dạy học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5
Tính cách: Hoà đồng, vui vẻ, trung thực, yêu trẻ con
Thành tích học tập:
- lớp 5 tham gia và đậu kì thi tuyển vào lớp nguồn lên lớp 6
- 12 năm học sinh giỏi
- Điểm thi đại học 24,2 khối C01
- Có giải 3 cuộc thi viết cảm nhận sách năm lớp 10
- Trội môn toán, điểm TB Toán lớp 12 là 9.1

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985