Bùi Quang Hiếu

Tạo yêu cầu

Bùi Quang Hiếu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Nghề tự do
  • Hà Nội
  • Tiếng Nhật

Tôi là Bùi Quang Hiếu, đã đi du học ở Nhật 5 năm. Đã có chứng chỉ N2.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985