Bùi Tấn Huy

Tạo yêu cầu

Bùi Tấn Huy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình các ngôn ngữ khác
  • Quận Cầu Giấy

Đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành khoa học máy tính Trường đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội. Đã có kinh nghiệm gia sư môn lập trình python, C, C++. Từng là cựu học sinh chuyên Lý chuyên Thái Bình. Có thể giảng dạy bằng tiếng anh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985