Bùi Thanh Thủy

Tạo yêu cầu

Bùi Thanh Thủy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Cờ Vua
  • Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Đã có kinh nghiệm dạy ở trung tâm cờ. Trình độ vỡ lòng - căn bản. Rảnh vào các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Nhận bé từ lớp 1 đến lớp 5. Người lớn nữ từ 5- 60 tuổi muốn tìm hiểu học hỏi về cờ vua.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985