Bùi Thị Hoa

Tạo yêu cầu

Bùi Thị Hoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 14
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh
  • Quận Tân Bình

Toeic 895 (IIG - 2023)
Ielts 5.5 (IDP - 2018)
Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại đại học Br-Vt
Chuyên ngành Logistics Đại học Công Nghiệp Tp. Hcm
Kinh nghiệm giảng dạy 8 năm (Ielts, Toeic, Giao tiếp văn phòng/hằng ngày, kids)
Kinh nghiệm phiên-biên dịch 3 năm
Kinh nghiệm Planner 2 năm
Kinh nghiệm Logistics 1 năm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985