Bùi Thị Phương Thảo

Tạo yêu cầu

Bùi Thị Phương Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Huyện Dĩ An

Tôi là sinh viên năm 3 ở Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Cấp 3 tôi theo ở Trường THPT Dĩ An, tôi đã có kinh nghiệm dạy kèm học sinh cấp 2 vào năm tôi học lớp 12. Tôi có thể đảm nhận dạy môn toán và các môn tự nhiên khác với học sinh cấp 2, đối với học sinh cấp 1 thì tôi có thể đảm nhận được cả các môn. Tôi khá vui vẻ và dễ bắt chuyện với những bạn trẻ nên nếu được, hãy cho tôi cơ hội. Tôi xin cảm ơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985