Bùi Thị Tuyết Như

Tạo yêu cầu

Bùi Thị Tuyết Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10

- Đang là sinh viên năm 2 trường Đại học kinh tế TPHCM chuyên ngành quản trị.
- Có trách nhiệm, chăm chỉ, kiên trì.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985