Bùi trương hoài Ngọc

Tạo yêu cầu

Bùi trương hoài Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển

Chăm chỉ , siêng năng , kiên trì

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985