Cai Yến Bình

Tạo yêu cầu

Cai Yến Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 23
  • Giáo viên
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên ngành

Đã có kinh nghiệm dạy hơn 6 năm từ lúc làm gia sư dạy kèm cho đến khi tốt nghiệp làm giáo viên đứng lớp ... chuyện dạy các cấp bậc 1-2-3 , luyện thi toeic b1 , b2 , 1 kèm 1 cho các bé yếu kém mất gốc lấy căn bản

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985