Cao Nguyễn Ánh Tuyết

Tạo yêu cầu

Cao Nguyễn Ánh Tuyết

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Bình Dương
  • 2D, AutoCAD, Mỹ Thuật, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Vẽ, Đồ họa
  • Huyện Dĩ An, Huyện Thuận An

Là một người đã tốt nghiệp ra trường với bằng Khá và có kinh nghiệm làm việc thực tiễn về chuyên môn và dạy học, hy vọng với kiến thức và kỹ năng có được, tôi có thể truyền đạt và tận tâm với người học,để người học tiếp thu được dễ nhất và vận dụng vào công việc vào quá trình học tập của mình.
Tối xin cảm ơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985