Châu Thanh Thanh

Tạo yêu cầu

Châu Thanh Thanh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Lý lớp 12, Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Huyện Dĩ An

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế - Luật. Thi THPTQG 3019 điểm môn Anh trên 9.0

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985