Chu Thị Mỹ Hương

Tạo yêu cầu

Chu Thị Mỹ Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 8

hiện tại là sinh viên trường đại học kinh tế tp HCM
Điểm trung bình môn toán lớp 10,11,12 đều trên 9.6
Học sinh giỏi toán cấp tỉnh năm 2020,2021
Học sinh giỏi cấp huyện giải toán casio
Điểm thi môn toán THPTQG năm 2021:8.8
Có kinh nghiệm 2 năm dạy kèm toán cấp 1, cấp 2 và 3 tháng dạy kèm toán lớp 10

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985