Chu Thị Quỳnh Giang

Tạo yêu cầu

Chu Thị Quỳnh Giang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Quận 7

Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, có kinh nghiệm dạy trẻ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985