Đàm Ngọc Thanh

Tạo yêu cầu

Đàm Ngọc Thanh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 4, Quận 8, Quận 7

Kinh nghiệm giảng dạy làm gia sư từ năm 2015

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985