Đặng Duy Trúc Giang

Tạo yêu cầu

Đặng Duy Trúc Giang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 10, Quận 11

- Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.
- Hiện đang là sinh viên năm 3 của Đại học Bách Khoa TP.HCM
- Ngành đang theo học là Kỹ thuật y sinh.
- Em đã từng dạy chữ cho 2 bé vào lớp 1.
- Lúc bé em có được cho đi học viết chữ đẹp.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985