Đặng Khả Vi

Tạo yêu cầu

Đặng Khả Vi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 10, Quận 5

Em là sinh viên năm 1 ngôn ngữ anh tại đại học kinh tế tài chính tphcm. Em muốn tìm thêm công việc để trang trải việc học. Em có khả năng dạy tiếng anh cấp 1 và biết rèn chữ. Em cũng rất thích được làm việc với các bé.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985