Đặng Mỹ Huyền

Tạo yêu cầu

Đặng Mỹ Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1

Có kinh nghiệm 2 năm dạy kèm . Từng dạy những ca khó như trẻ tự kỉ trầm cảm. Và các bé được mình dạy bây giờ đã hết và rất hoà nhập . Nghiêm khắc . Có cách dạy riêng phù hợp . Từng dạy cấp 1 cấp 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985