Đặng như Phương

Tạo yêu cầu

Đặng như Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Cờ Vua, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Luyện thi đại học, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Lý Luyện thi đại học, Sáo Trúc, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi IELTS, Tiếng Anh luyện thi TOEIC, Tiếng Anh Luyện thi đại học, Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật N1, Tiếng Nhật N2, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Luyện thi đại học, Trống Cajon, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Văn Luyện thi đại học, Đàn Organ, Đàn Piano, Đàn Tranh Việt Nam, Đàn Ukulele, Đàn Violin
  • Thành Phố Nha Trang

Giáo viên Toán Thcs vạn phước
Tốt nghiệp ngành sư phạm toán - ktcn
Kinh nghiệm dạy 3 năm. Tôi đã có nhóm gia sư chất lượng với nhiều môn khác nhau.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985