Đặng Thảo Ly

Tạo yêu cầu

Đặng Thảo Ly

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8

-Là học sinh giỏi tỉnh môn Hoá
-Từng tham gia các cuộc thi Toán qua mang đạt giải cao

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985