Đặng Thị Ngọc Ánh

Tạo yêu cầu

Đặng Thị Ngọc Ánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Nhiệt tình, cẩn thận, đã có kinh nghiệm dạy lớp 4 được 3 năm, hiện là giáo viên trường th thái phiên quận 11

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985