Đặng Thu Diệp

Tạo yêu cầu

Đặng Thu Diệp

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Đàn Piano
  • Quận Đống Đa

Sinh viên khoa sư phạm âm nhạc. Kinh nghiệm gia sư dạy piano đối tượng bắt đầu học, học cơ bản/ bị mất gốc như trẻ em từ 5-10 tuổi, không dạy nâng cao. Học từ lý thuyết đến luyện ngón và vỡ bài, đảm bảo các bé học không được học vẹt.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985