Đặng Văn Thông

Tạo yêu cầu

Đặng Văn Thông

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Đặng Văn Thông
Sinh năm 2001.
Sinh viên năm nhất tại khoa Hóa Học trường Đại Học Sư Phạm TP HCM.
Là một sinh viên trường sư phạm em nghĩ mình phù hợp với công việc của một gia sư.
Nhằm có kinh nghiệm cũng như có thêm thu nhập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985