Đào Thị Diệu Thanh

Tạo yêu cầu

Đào Thị Diệu Thanh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh

Tôi là sinh viên năm 3 trường ĐH Luật TPHCM. Là một người vui vẻ hòa đồng, kiên trì, không ngại khó và tương đối sáng tạo. Có sở trường trong việc truyền đạt và thấu hiểu. Có khả năng trong lĩnh vực văn học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985