Đào Văn Mạnh

Tạo yêu cầu

Đào Văn Mạnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Toán Lớp 1, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Huyện Thường Tín

Đã từng gia sư cấp 1, 2
Tốt nghiệp Đại Học Chính Quy, Kỹ sư Sinh Học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985