Diệu Nguyễn

Tạo yêu cầu

Diệu Nguyễn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Gyms, Fitness, YOGA
  • Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 7

Có hơn 6 năm kinh nghiệm dạy yoga tại các CLB lớn, kết nối và chăm sóc học viên tốt, giáo án đa dạng cho từng loại học viên
Làm việc tại CLB Fit24 từ 2019 _ Hiện nay
Làm việc tại Citigym 2022_ Hiện nay
Làm việc tại Procoach 2018_2019

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985