Đình Nhân

Tạo yêu cầu

Đình Nhân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Chuyên ngành, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi IELTS, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh luyện thi TOEFL, Tiếng Anh online
  • Quận 10, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Tôi là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những kiến thức có được ở trường và từ các hoạt động ngoại khóa, em luôn phát huy và hoàn thiện bản thân. Tôi tin rằng mình sẽ nỗ lực hết mình, với sự sáng tạo, đam mê để đóng góp cho sự phát triển của học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985