Đinh thị bích trâm

Tạo yêu cầu

Đinh thị bích trâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Giáo viên cấp 2 môn sinh học tại trường thcs trần bội cơ. Có kinh nghiệm 5 năm dạy cấp 1 và 4 năm dạy toán lý hoá lớp 6, lớp 7, lớp 8. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Đi dạy đúng giờ và nhẹ nhàng với học sinh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985