Đinh Thị Kiều Nga

Tạo yêu cầu

Đinh Thị Kiều Nga

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh lớp 6, Toán Lớp 1, Toán lớp 7
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5

Là học sinh giỏi năm cấp 2, học sinh tiên tiến cấp 3 với thế mạnh là Toán và Anh, cũng là 2 môn em thích nhất. Ngành học hiện tại của em là Logistics ở Đại học Quốc Tế-ĐHQGTP.HCM là ngành yêu cầu kiến thức cao về Toán cũng như em phải học bằng tiếng anh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985