Đinh Thị Ngọc Bích

Tạo yêu cầu

Đinh Thị Ngọc Bích

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Giáo viên
  • Đồng Nai
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Trẻ chậm nói
  • Thành Phố Biên Hòa

M là giáo viên tốt nghiệp mầm non đã có 2 năm kinh nghiệm dạy gia sư và có một năm làm việc với trẻ đặc biệt.
Hiện tại m cũng đang kèm bé chậm nói và các lớp tiểu học..................................

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985