Đinh Thị The

Tạo yêu cầu

Đinh Thị The

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh
  • Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Mình hiện là Giáo viên Tiếng Anh dạy tại trường mầm non và Trung Tâm Anh Văn. Tính cách nhẹ nhàng và cẩn thận, yêu thích công việc dạy học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985