Đỗ Bảo Long

Tạo yêu cầu

Đỗ Bảo Long

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Maths, Science, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Hiện tại tôi là sinh viên cuối năm nhất tại trường Đại Học RMIT Vietnam. Chuyên ngành của tôi là kỹ sư robot và cơ điện tử (Robotics & Mechatronics Engineering). Với tính cách của tôi, tôi luôn luôn thúc đẩy bản thân đạt được điểm cao nhất HD (High Distinction) và DI (Distinction) ở các môn học. Không dừng ở việc học mà tôi còn tham gia các hoạt động khác ở RMIT như là thành viên của RMIT Developer Club.
Tôi đã từng học và tốt nghiệp trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc. Tôi đã từng học song song 2 chương trình giảng dạy ở cấp 2 và 3 như là các môn học ở Bộ Giáo Dục Việt Nam và Cambridge Checkpoint, IGCSE và As & A Level. Tôi đã tốt nghiệp Cambridge As & A Level và có bằng chứng chỉ của 3 môn học Mathematics, Physics và Business. Ngoài những việc học tập thì tôi đã tham gia và đạt giải ở các cuộc thi trong trường.
Điểm mạnh của tôi là giảng dạy, hỗ trợ các em học sinh đang học theo chương trình bên Cambridge Checkpoint, IGCSE và As & A Level môn Physics và Mathematics và vẫn có thể hỗ trợ các em học sinh đang học theo chương trình bộ giáo dục Việt Nam ở các môn Toán, Lý từ lớp 6 đến lớp 9.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985