Đỗ Đăng Khoa

Tạo yêu cầu

Đỗ Đăng Khoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Giáo viên
  • Quảng Nam
  • AutoCAD, Tin học văn phòng
  • Thành Phố Hội An

Mình có thể dạy kèm tin học cơ bản như word, excel, pp, autocad. Có thể luyện thi tin học B. Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy và công tác ở Đại Học Công Nghệ Đồng Nai - Khoa Công Nghệ. Lấy chất lượng học viên đặt lên hàng đầu.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985