Đỗ Hoài Thu

Tạo yêu cầu

Đỗ Hoài Thu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Pháp, Tiếng Pháp Cơ bản, Tiếng Pháp DELF A1, Tiếng Pháp DELF A2, Tiếng Pháp giao tiếp
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Huyện Bình Chánh

Minh đã du học tại Pháp 5 năm và có bằng cử nhân kĩ sư tại Pháp. Trình đô tiếng Pháp B2, khả năng giao tiếng và phát âm tốt.
Có khả năng kiên nhẫn dạy trẻ em, người mới bắt đầu tiếng Pháp giao tiếp.
Có thể trao đổi về cách sông cũng như văn hoa của người Pháp đối với người có nhu cầu đi du học Pháp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985