Đỗ Hữu Đại

Tạo yêu cầu

Đỗ Hữu Đại

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Sinh học lớp 12, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Em đang theo học ngành Bác sĩ đa khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh của em là Toán và Hóa. Về bản thân thì năng động nhiệt tình trong công việc và học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985