Đỗ ngọc sơn

Tạo yêu cầu

Đỗ ngọc sơn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Đã tốt nghiệp
  • Bình Dương
  • Thanh nhạc, Đàn Piano
  • Huyện Tân Uyên, Huyện Dĩ An, Huyện Thuận An

Trach nhiệm ý thức kỉ luật cao trong công viêc.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985