Đỗ Nguyễn Hoài Bảo

Tạo yêu cầu

Đỗ Nguyễn Hoài Bảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1984
  • Nghề tự do
  • Võ Thuật

- Tôi có kinh nghiệm dạy võ thuật hơn 10 năm cho mọi đối tượng tại các CLB Vovinam Q4 và TTTDTTQ4.
- Tôi có kinh nghiệm 5 năm dạy tiếng Nhật từ căn bản -N5-N4 cho tu nghiệp sinh và lớp cá nhân tại nhà riêng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985