Đỗ Nguyễn Kim Yến

Tạo yêu cầu

Đỗ Nguyễn Kim Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hóa lớp 8, Lý lớp 8, Toán lớp 8

Mình người hiệt tình, có trách nhiệm, tận tình đối với học sinh.
Có 2 năm kinh nghiệm dạy gia sư môn toán lí hoá cho học sinh cấp 2 và 3 và có kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi hoá cấp quận lớp 8

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985