Đỗ Phan Linh San

Tạo yêu cầu

Đỗ Phan Linh San

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10

Tôi đã tốt nghiệp cấp 3, hiện tại đang học tập tại trung tâm tiếng anh để sắp tới đi du học. Tôi là một người năng động, trách nhiệm và kiên nhẫn. Với kinh nghiệm học tập tốt 12 năm liền và vốn tiếng anh của tôi, thì tôi tin rằng sẽ giúp các bạn nhỏ tiến bộ trong học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985