Đỗ Thanh Tâm

Tạo yêu cầu

Đỗ Thanh Tâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Kỹ năng giao tiếp, Tiếng Anh, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Thái, Tiếng Thái Cơ bản, Tiếng Thái giao tiếp, Tiếng Thái luyện viết, Tiếng Thái ngữ pháp, Tiếng Thái online

Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, ngành học yêu cầu sử dụng tiếng anh trong giao tiếp và các lĩnh vực chuyên ngành.
+Tốt nghiệp khoá MC và voice talent=> truyền đạt thông tin dễ hiểu
+Tốt nghiệp 2 lớp tiếng Thái tại Trung tâm trường. Hiện đang nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá Thái Lan
+Đang là gia sư cho các lớp tiếng Thái cơ bản về giao tiếp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985