Đỗ Thị Cẩm Tú

Tạo yêu cầu

Đỗ Thị Cẩm Tú

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5

Em từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Hóa chuyên Long An và đạt 9.25 điểm thi Hóa Đại học. Điểm thi đại học của em là 24.5 (khối B). Hiện tại em là sinh viên trường Đại học Western Sydney (trụ sở tại Việt Nam) với giáo trình học 100% Tiếng Anh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985